FİRMA KATEGORİLERİ

MAKALE DETAYI

12 Mart 2018

Tazminat Alacaklarında Zamanaşımı Süresi Değişti

Tazminat Alacaklarında Zamanaşımı Süresi Değişti

 
Kıdem tazminatı ya da ihbar tazminatı alacağı olan işçi, bu tazminatlara hak kazandığı fesih günü itibariyle 10 yıl içerisinde işverenden ödenmeyen ya da eksik ödenen tazminat tutarını talep edebilmekteydi. Yeni düzenleme ile 10 yıllık süre 5 yıl olarak uygulanacak. Tazminat ödemesini 5 yıl içinde talep etmemiş olan işçi bu hakkını süre geçtikten sonra kaybedecek.
 
Tazminatlarda zamanaşımı süresinin 10 yıldan 5 yıla düşürülmesi ile, hak kayıplarının önüne geçirilmesi amaçlanmıştır. 5 yıllık zamanaşımı süresine haiz tazminatlar, 7036 sayılı Kanunun 16. maddesinin yürürlük tarihi ile sınırlı tutulmuştur. 25.10.2017 tarihinde 7036 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazanmıştır.
 
25.10.2017 tarihi ve sonrasında meydana gelen iş akdi fesihlerinde özellikle bu süre baz alınacaktır. Bu süreden önce başlamış olan zamanaşımı süreleri ise önceki hali ile işlemeye devam edecek fakat, zamanaşımı süresinin henüz dolmamış kısmı, 5 seneden uzun olması halinde, 5 yıllık süre ile sınırlı kalacaktır.
 
MADDE 15- 4857 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Zamanaşımı süresi

EK MADDE 3- İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi beş yıldır.

a) Kıdem tazminatı.

b) İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.

c) Kötüniyet tazminatı.

d) İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.”
 
Kanuna Ulaşmak İçin Tıklayınız…