FİRMA KATEGORİLERİ

MAKALE DETAYI

14 Şubat 2018

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşyeri Tehlike Sınıflarında Değişiklik

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşyeri Tehlike Sınıflarında Değişiklik

 

İş Sağlığı Güvenliği Tehlike Sınıfları

31 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30318

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “03.22.01”, “84.22.05”, “84.23.04”, “84.23.05”, “93.29.03”, “94.99.13” ve “96.03.01” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı listede yer alan “66.19.07” satırı yürürlükten kaldırılmış ve aynı listeye “69.10.09” satırından sonra gelmek üzere “69.10.10” satırı ve “96.03.01” satırından sonra gelmek üzere “96.03.02” satırı eklenmiştir.
 

resim